bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja zmiany tel.

Witamy na stronie ...


Dane

Nazwa jednostki SP-ZZOZ Szpital w Iłży
Rodzaj jednostka organizacyjna powiatu
Lokalizacja woj. mazowieckie - powiat radomski
Kod pocztowy 27-100
Miejscowość

Iłża, ul. Bodzentyńska 17

Kontakt / Sekretariat tel. (048) 368-17-00, fax (048) 368-17-19
e-mail: szrilza@szpitalilza.com.pl
Dyrektor Naczelny

Dyrektor
p.o. Joanna Pionka
tel. (048) 368-17-02
e-mail: szrilza@szpitalilza.com.pl;

Zastępca dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa :
Paweł Radwański
tel. (048) 616-30-63
e-mail: szrilza@szpitalilza.com.pl

Główny księgowy Ewa Domagała
tel. (048) 368-17-05
e-mail: ksiegowosc@szpitalilza.com.pl
p. o. Pielęgniarka Naczelna,

Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Agnieszka Pawłowska - Muc
tel. (048) 368-17-04
e-mail: amuc@szpitalilza.com.pl

Aktualności

DZP/ZO/11/2021 - Opracowanie dokumentacji projektu zamiennego ...

01.07.2021

Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektu zamiennego dla zadania „Przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Pediatrii pierwsze piętro budynku B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży” - wszystkie dokumenty dot. tego postępowania zostały umieszczone w zakładce PRZETARGI - NIE PODLEGAJĄCE USTAWIE. Termin składania ofert upływa 09.07.2021 r. o godz. 12:00

DZP/ZO/10/2021 - Sukcesywny zakup i dostawę leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego

24.06.2021

Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe na Sukcesywny zakup i dostawę leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży - wszystkie dokumenty dot. tego postępowania zostały umieszczone w zakładce PRZETARGI - NIE PODLEGAJĄCE USTAWIE. Termin składania ofert upływa 01.07.2021 r. o godz. 12:00

DZP-ZO-08-2021 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Samodzielnego

18.05.2021

Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i papierniczych dla SPZZOZ Szpitala w Iłży - wszystkie dokumenty dot. tego postępowania zostały umieszczone w zakładce PRZETARGI - NIE PODLEGAJĄCE USTAWIE. Termin składania ofert upływa 25.05.2021 r. o godz. 10:00

Świadczenie usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i inn

04.05.2021

Szanowni Państwo, wszystkie dokumenty dotyczące przetargu pn. Świadczenie usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zamieszczone są w zakładce PRZETARGI - PODLEGAJĄCE USTAWIE. Termin nadsyłania ofert do dnia 13.05.2021 r. do godziny 10:00.Opublikował: SPZZOZ Szpital w Iłży
Publikacja dnia: 31.05.2021
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 26.05.2020
Dokument oglądany razy: 616 640