bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Regulamin organizacyjny

Jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej -Szpital w Iłży z dnia 22 lutego 2021r, uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały Rady Społecznej nr. 1/VI/2021 z dnia 4 lutego 2021r

(pobierz plik)Opublikował: SPZZOZ Szpital w Iłży
Publikacja dnia: 18.03.2021
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 05.02.2019
Dokument oglądany razy: 5 077