bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Komisje i komitety

W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży funkcjonują następujące Komisje, Komitety i Zespoły:

I. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w składzie:

1. lek. Jan Bartel - Specjalista chorób zakaźnych, Specjalista epidemiologii - przewodniczący,
2. mgr Bożena Złotnik - Specjalista ds. higieny i epidemiologii – członek,
3. mgr Maria Chmielnicka - Koordynator ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa – członek,
4. mgr Agata Bańska - Specjalista ds. mikrobiologii - członek.

II. Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych w składzie:

1. lek. Jan Bartel - Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
2. mgr Maria Chmielnicka – Koordynator ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa, Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
3. mgr Małgorzata Szydło – Kierownik Apteki Szpitalnej,
4. lek. Mirosław Wojciechowski – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – p.o. Ordynator Działu Wewnętrznego,
5. Lek. Bogusław Drotlef – Kierownik Działu Chirurgicznego Ogólnego,
6. lek. Władysław Maroszyński – p.o.Ordynator Oddziału Gin. – Poł z op. nad now., Kierownik Bloku Operacyjnego,
6. lek. Alina Bednarska – Kierownik Działu Pediatrii,
7. lek. Bogusław Pietrzak – Kierownik Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
8. lek. Beata – Lubieniecka - Mazur – Kierownik Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
9. lek. Karol Jankowski – Lekarz medycyny pracy ,
10. mgr Bożena Złotnik – Specjalista ds. higieny i epidemiologii,
11. Lic. Bożena Tusińska – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Bloku Operacyjnego,
11. Andrzej Pietrzak – Kierownik Działu Technicznego.

III. Zespół współpracujący przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych:

1. mgr Maria Chmielnicka – Koordynator ds. pielęgniarstwa i położnictwa, Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – Przewodniczący,
2. Lek. Mirosław Wojciechowski – p.o. Zastepcy Dyrektora ds. Lecznictwa – p.o. Ordynator Działu Wewnętrznego – Członek,
3. Lek. Bogusław Drtlef - Kierownik Działu Chirurgicznego Ogólnego – Członek,
4. lek. Władysław Maroszyński – p.o.Ordynator Oddziału Gin. – Poł z op. nad now., Kierownik Bloku Operacyjnego – Członek,
5. lek. Alina Bednarska – Kierownik Działu Pediatrii – Członek,
6. lek. Bogusław Pietrzak – Kierownik Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Członek,
7. lek. Beata – Lubieniecka - Mazur – Kierownik Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Członek,
8. lek. Bogumił Kaczmarzyk – kierownik ZOZ – Pogotowie Ratunkowe – Członek,
9. mgr Bożena Złotnik – Specjalista ds. higieny i epidemiologii – Członek,
10. lic. . Bożena Tusińska – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Bloku Operacyjnego – Członek,
11. mgr Teodora Bąk - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Działu Wewnętrzego,
12. mgr Ilona Czapnik - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca ZPOZ, ZOZ – Przychodni Specjalistycznych – Członek,
13. Danuta Sar - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Działu Chirurgicznego Ogólnego – Członek,
14. mgr Marzena Fura - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Izby Przyjęć – Członek,
15. Teresa Głowacka – położna koordynująca i nadzorująca Działu Ginekologii i Położnictwa z Opieką nad Noworodkiem (rooming – In) – Członek,
16. Zofia Pisarek - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Działu Pediatrii – Członek,
17. mgr Iwona Czyż - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Członek,
18. lic. Beata Sitarska - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – Członek,
19. mgr Ewa Domagała – Główny Księgowy – Członek,
20. mgr Joanna Pionka – kierownik Działu Rozliczeń Medycznych – Członek,
21. Michał Szyposzyński – zastępca kierownika Działu Rozliczeń Medycznych – Członek,
22. Anna Bielecka – kierownik Działu Służb Pracowniczych – Członek.

IV. Zespół ds. Antybiotykoterapii w następującym składzie:

1. lek. Mirosław Wojciechowski – przewodniczący,
2. mgr Małgorzata Szydło - sekretarz,
3. lek. Katarzyna Kotowska – członek,
4. lek. Bogusław Drotlef – członek,
5. lek. Władysław Maroszyński – członek,
6. lek. Bogusław Pietrzak– członek,
7. lek. Alina Bednarska – członek,
8. mgr Maria Chmielnicka – członek,
9. lic. Bożena Złotnik – członek,
10. mgr Teodora Bąk – członek,
11. Danuta Sar – członek,
12. Teresa Głowacka – członek,
13. lic. Bożena Tusińska – członek,
14. mgr Iwona Czyż – członek,
15. Zofia Pisarek – członek,
16. mgr Ilona Czapnik – członek,
17. Karolina Armuła – członek.


V. Zespół ds. Analizy Zdarzeń Niepożądanych

1. lek. Mirosław Wojciechowski – p.o. Zastepcy Dyrektora ds. Lecznictwa – p.o. Ordynator Działu Wewnętrznego – Przewodniczący,
2. mgr Maria Chmielnicka – Koordynator ds. pielęgniarstwa i położnictwa, Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego - Sekretarz,
3. lek. Bogusław Drtlef - Kierownik Działu Chirurgicznego Ogólnego – Członek,
4. lek. Władysław Maroszyński – p.o.Ordynator Oddziału Gin. – Poł z op. nad now., Kierownik Bloku Operacyjnego – Członek,
5. lek. Alina Bednarska – Kierownik Działu Pediatrii – Członek,
6. lek. Bogusław Pietrzak – Kierownik Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Członek,
7. lek. Renata Jurkiewicz – starszy asystent Działu Wewnętrznego – główny transfuzjonista - Członek,
8. mgr Bożena Złotnik – Specjalista ds. higieny i epidemiologii – Członek,
9. lic. . Bożena Tusińska – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Bloku Operacyjnego – Członek,
10. mgr Teodora Bąk - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Działu Wewnętrzego,
11. mgr Ilona Czapnik - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca ZPOZ, ZOZ – Przychodni Specjalistycznych – Członek,
12. Danuta Sar - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Działu Chirurgicznego Ogólnego – Członek,
13. mgr Marzena Fura - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Izby Przyjęć – Członek,
14. Teresa Głowacka – położna koordynująca i nadzorująca Działu Ginekologii i Położnictwa z Opieką nad Noworodkiem (rooming – In) – Członek,
15. Zofia Pisarek - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Działu Pediatrii – Członek,
16. mgr Iwona Czyż - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Członek,
17. lic. Beata Sitarska - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – Członek,


VI. Zespół Oceny Przyjęć w następującym składzie:

1. lek. Mirosław Wojciechowski – przewodniczący,
2. lek. Katarzyna Kotowska – członek,
3. mgr Maria Chmielnicka – członek,
4. mgr Joanna Pionka – członek.


VII. Komitet Terapeutyczny w następującym składzie:

1. lek. Mirosław Wojciechowski – przewodniczący,
2. mgr Małgorzata Szydło – sekretarz,
3. lek. Alina Bednaska – członek,
4. lek. Władysław Maroszyński – członek,
5. lek. Bogusław Drotlef – członek,
6. lek. Bogusław Pietrzak – członek,
7. lek. Beata Lubieniecka – Mazur – członek,
8. lek. Piotr Maj – członek.


VIII. Zakładowa Komisja Świadczeń Socjalnych w następującym składzie:

1. Ewa Burzyńska – przewodniczący,
2. Barbara Koselska – członek,
3. mgr Joanna Krzyczkowska – członek,
4. Agnieszka Sielwanowska – członek.
IX. Komisja ds. przyjmowania darowizn.
1. Lek. Mirosław Wojciechowski – przewodniczący,
2. mgr Ewa Domagała – z-ca przewodniczącego,
3. mgr Maria Chmielnicka – członek,
4. Andrzej Pietrzak – członek.

X. Komisja sprawująca nadzór nad kształceniem podyplomowym lekarzy w następującym składzie:

1. dr n. med. Jan Pedowski – przewodniczący,
2. lek. Henryk Sikora – członek,
3. lek. Mirosław Wojciechowski – członek.
XI. Komisja analizująca skuteczność leczenia w następującym składzie:
1. lek. Mirosław Wojciechowski - przewodniczący,
2. lek. Władysław Wojciech Maroszyński – członek,
3. lek. Stanisław Kozak – członek.

XII. Komisja analizująca przyczyny zgonów w następującym składzie:

1. lek. Stanisław Kozak – przewodniczący,
2. lek. Joanna Dąbrowska Jastalska - członek,
3. lek. Robert Mazur – członek,
4. lek Mirosław Popiołek – członek.
XIII. Komisja ds. Ocen Pracowniczych, w składzie:
1. lek. Mirosław Wojciechowski - przewodniczący,
2. mgr Maria Chmielnicka - członek,
3. mgr Anna Bielecka – Kocjan - członek,Opublikował: SPZZOZ Szpital w Iłży
Publikacja dnia: 16.03.2021
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 30.04.2019
Dokument oglądany razy: 6 033