bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.12.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja numerów

Telefony

Dział Wewnętrzny
Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

Sekretarka Medyczna
48 368 17 91

48 368 17 92

48 368 17 89

48 368 17 89
Dział Chirurgii Ogólnej
Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek
48 368 17 86

48 368 17 87

48 368 17 85
Dział Ginekologiczno-Położniczego z op. nad now (rooming-in)
Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

Dyżurka Pielęgniarek (noworodki)

Wypisy

Sala Porodów Rodzinnych

48 368 17 81

48 368 17 83

48 368 17 80

48 368 17 73

48 368 17 84

48 368 17 82

Dział Pediatrii
Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek
48 368 17 71

48 368 17 72

48 368 17 70
Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Gabinet Ordynatora / Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

48 368 17 60

48 368 17 61

Blok Operacyjny 48 368 17 88
Izba Przyjęć 48 368 17 50
Apteka 48 368 17 56
Laboratorium Analityczne 48 368 17 62
Bank Krwi 48 368 17 55
Pracownia Endoskopowa 48 368 17 54
Pracownia RTG 48 368 17 57
kom. 668 494 206
Pracownia USG 48 368 17 57
Sterylizatornia 48 368 17 66
Pielęgniarka Epidemiologiczna 48 368 17 58
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

Kierownik / Naczelna Pielęgniarka

Dyżurka Pielęgniarek

48 368 17 59

48 368 17 68

Zakład Opieki Zdrowotnej – Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie 48 368 17 67

Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie Specjalistyczne

Rejestracja


Poradnia Chirurgii Ogólnej


Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej


Poradnia Alergologiczna


Poradnia Diabetologiczna


Poradnia Endokrynologiczna


Poradnia Kardiologiczna


Poradnia Ginekologii – Położnictwa


Poradnia Dermatologiczna


Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc


Poradnia Zdrowia Psychicznego


Poradnia Neurologiczna                        


Porania Okulistyczna


Poradnia Otolaryngologiczna


Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży                                                                    

48 368 17 90


48 368 17 90


48 368 17 90


48 368 17 90


48 368 17 90


48 368 17 90


48 368 17 90


48 368 17 76


48 368 17 90


48 368 17 90


790 704 004


48 368 17 90


790 704 004


48 368 17 90


790 704 004

Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Rejestracja

790 704 004

Pracownicy administracyjni, ekonomiczni, techniczni, gospodarczy

Centrala

Dział Finansowo-Księgowy (płace)

Dział Finansowo-Księgowy (Zastępca Głównego Księgowego/Kasa)

Dział Służb Pracowniczych

Radca Prawny

Stanowisko pracy ds. organizacyjnych


Stanowisko pracy ds. BHP

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych


Dział Obsługi Techniczno-Administracyjnej

Zaopatrzenie

Dział Rozliczeń Medycznych

Warsztat Elektryków


48 616 31 75

500 131 483


500 131 483

wew. 17

wew. 15


wew. 18

wew. 15

wew. 52


48 368 17 52

48 368 17 53

48 368 17 98

48 368 17 65                  kom. 664 481 280                                                Opublikował: SPZZOZ Szpital w Iłży
Publikacja dnia: 04.12.2020
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 20.03.2020
Dokument oglądany razy: 14 762