bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rada Społeczna

Rada Społeczna

jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Radomskiego oraz organem doradczym Dyrektora SP ZZOZ – Szpital w Iłży. Radę Społeczną SP ZZOZ - Szpital powołuje i odwołuje Rada Powiatu Radomskiego. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.


Skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży

 1. Jolanta Borek - Przewodniczący Rady Społecznej,
 2. Jan Mucha - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
 3. Przemysław Burek - Z-ca Przewodniczącego Rady Społecznej,
 4. Karol Burek - członek,
 5. Zdzisław Dulias - członek,
 6. Marek Jarosz - członek,
 7. Krzysztof Kozera - członek,
 8. Anna Kwiecień - członek,
 9. Zdzisław Mroczkowski - członek,
 10. Tadeusz Misiak - członek,
 11. Teresa Pancerz – Pyrka - członek.

Regulamin Rady Społecznej z dnia 21 grudnia 2012r.Opublikował: Karol J?drzejczyk
Publikacja dnia: 11.02.2020
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 27.09.2019
Dokument oglądany razy: 6 157