bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dostęp do pozostałych zapytań niebędących przetargiem

Zapytania ofertowe 2020r.


DZP/ZO-01/2020

Zakup wraz z dostawą Pieluchomajtek i Podkładów Higienicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży.

- Zapytanie ofertowe

- Załącznik 5 - Umowa


Zapytania ofertowe 2019r.


Zapytanie ofertowe 5/2019

na świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży ogólnobudowlanej przy realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem robót budowlanych dotyczących przebudowy Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgii wraz dobudową szybu windowego szpitala w Iłży – Etap I oraz przebudową układu pomiarowego w celu zwiększenia mocy umownej ze 140kW na 250kW

- Zapytanie ofertowe,

- Załącznik nr 1 do zapytania,

- Załącznik nr 2 do zapytania.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe 4/2019

dot.:"dotyczy robót budowlanych „Przebudowa układu pomiarowego w celu zwiększenia mocy umownej ze 140kW na 250kW”

- Zapytanie ofertowe,

- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

- Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego,

- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 4 lipca 2019 roku

- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego po zmianach

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe 3/2019


Zapytanie ofertowe 2/2019

dot.:"dotyczy robót budowlanych „Przebudowa układu pomiarowego w celu zwiększenia mocy umownej ze 140kW na 250kW”

- Zapytanie ofertowe,

- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Informacja o unieważnieniu zapytania


Zapytanie ofertowe 1/2019

dot.:"Zakupu paliw płynnych w postaci oleju napędowego, gazu LPG, benzyny E95 dla pojazdów służbowych SPZZOZ Szpital w Iłży”

- Opis przedmiotu zamówienia

- Odpowiedzi na pytania.

- Odpowiedzi na pytania 19.02.2019r

- Ogłoszenie o wyborze oferty

- Uzasadnienie wyboru


Zapytanie ofertowe

dot.:"Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)”

- Rozeznanie cenowe,

- Oferta wykonawcy,

- Umowa na dostawę tablicy informacyjnej,

- Jak przygotwać plakat,

- Wzór tablicy,

- Protokół zdawczo - odbiorczy.

- Zestawienie ofert


Zapytania ofertowe 2018r.


Zapytanie ofertowe 20/2018

dot.: "Dostawy opatrunków specjalistycznych , rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla SP ZZOZ Szpital w Iłży. ”

- Zapytanie ofertowe,

- Projekt umowy,

- Opis przedmiot zamówienia Rękawice,

- Opis przedmiotu zamówienia Opatrunki specjalistyczne.

- Odpowiedź na pytanie.

- Odpowiedzi na pytania z dnia 31.12.

- Odpowiedzi na pytania z dnia 04.01.2019

-Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o wyniku postępowania


Zapytanie ofertowe 19/2018

dot.:” Dostawy artykułów chemicznych, czystościowych, worków foliowych i mopów jednorazowego użytku dla SP ZZOZ Szpital w Iłży.”

- Zapytanie ofertowe - art. czystościowe i chemiczne

- Projekt umowy

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zmodyfikowane zapytanie ofertowe.

- Odpowiedzi na pytania z dnia 31.12.

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe nr 18/2018
dot.:” dostawy artykułów chemicznych, czystościowych ,worków foliowych i mopów jednorazowego użytku dla SP ZZOZ Szpital w Iłży”

- Zapytanie ofertowe -art.czystościowe i chemiczne

- Projekt umowy

- Formularz asortymentowo - cenowy

- Protokół z przeprowadzonego postępowania.
Opublikował: Karol J?drzejczyk
Publikacja dnia: 09.01.2020
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 09.01.2020
Dokument oglądany razy: 18 379