bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie

Dostęp do pozostałych zapytań niebędących przetargiem

Zapytania ofertowe 2019r.


Zapytanie ofertowe

dot.:"Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)”

- Rozeznanie cenowe,

- Oferta wykonawcy,

- Umowa na dostawę tablicy informacyjnej,

- Jak przygotwać plakat,

- Wzór tablicy,

- Protokół zdawczo - odbiorczy.


Zapytania ofertowe 2018r.


Zapytanie ofertowe 20/2018

dot.: "Dostawy opatrunków specjalistycznych , rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla SP ZZOZ Szpital w Iłży. ”

- Zapytanie ofertowe,

- Projekt umowy,

- Opis przedmiot zamówienia Rękawice,

- Opis przedmiotu zamówienia Opatrunki specjalistyczne.

- Odpowiedź na pytanie.

- Odpowiedzi na pytania z dnia 31.12.

- Odpowiedzi na pytania z dnia 04.01.2019

-Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o wyniku postępowania


Zapytanie ofertowe 19/2018

dot.:” Dostawy artykułów chemicznych, czystościowych, worków foliowych i mopów jednorazowego użytku dla SP ZZOZ Szpital w Iłży.”

- Zapytanie ofertowe - art. czystościowe i chemiczne

- Projekt umowy

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zmodyfikowane zapytanie ofertowe.

- Odpowiedzi na pytania z dnia 31.12.

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe nr 18/2018
dot.:” dostawy artykułów chemicznych, czystościowych ,worków foliowych i mopów jednorazowego użytku dla SP ZZOZ Szpital w Iłży”

- Zapytanie ofertowe -art.czystościowe i chemiczne

- Projekt umowy

- Formularz asortymentowo - cenowy

- Protokół z przeprowadzonego postępowania.
Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 31.01.2019
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 16.01.2019
Dokument oglądany razy: 7 175