bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja nr telefonu

Telefony

Dział Wewnętrzny
Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

Sekretarka Medyczna
48 368 17 91

48 368 17 92

48 368 17 89

48 368 17 89
Dział Chirurgii Ogólnej
Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek
48 368 17 86

48 368 17 87

48 368 17 85
Dział Ginekologiczno-Położniczego z op. nad now (rooming-in)
Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

Dyżurka Pielęgniarek (noworodki)

Wypisy

Sala Porodów Rodzinnych

48 368 17 81

48 368 17 83

48 368 17 80

48 368 17 73

48 368 17 84

48 368 17 82

Dział Pediatrii
Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek
48 368 17 71

48 368 17 72

48 368 17 70
Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Gabinet Ordynatora / Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

48 368 17 60

48 368 17 61

Blok Operacyjny 48 368 17 88
Izba Przyjęć 48 368 17 50
Apteka 48 368 17 56
Laboratorium Analityczne 48 368 17 62
Bank Krwi 48 368 17 55
Pracownia Endoskopowa 48 368 17 54
Pracownia RTG 48 368 17 57
kom. 668494206
Pracownia USG 48 368 17 57
Sterylizatornia 48 368 17 66
Pielęgniarka Epidemiologiczna 48 368 17 58
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

Kierownik / Naczelna Pielęgniarka

Dyżurka Pielęgniarek

48 368 17 59


48 368 17 68

Zakład Opieki Zdrowotnej – Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie 48 368 17 67

Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie Specjalistyczne
Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Ginekologii – Położnictwa

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Neurologiczna

Porania Okulistyczna

Poradnia Otolaryngologiczna

48 368 17 74

48 368 17 74

48 616 30 63

48 368 17 74

48 368 17 74

48 368 17 74

48 368 17 76

48 368 17 78

48 368 17 96

48 616 30 63

48 368 17 96

48 616 30 63

48 616 30 63

Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Rejestracja

Kinezyterapia

48 616 30 63 lub 48 616 31 75 wew. 26
wew. 27
Pracownicy administracyjni, ekonomiczni, techniczni, gospodarczy

Centrala

Dział Finansowo-Księgowy (płace)

Dział Finansowo-Księgowy (Zastępca Głównego Księgowego/Kasa)

Dział Służb Pracowniczych

Radca Prawny

Stanowisko pracy ds. organizacyjnych

Stanowisko pracy ds. obronnych, ochrony inf. niejawnych i p/poż

Stanowisko pracy ds. BHP

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych

Dział Analiz, Statystyki Medycznej i Marketingu

Dział Obsługi Techniczno-Administracyjnej

Zaopatrzenie

Warsztat ElektrykówPomieszczenie do wydawania i przyjmowania bielizny


48 616 31 75,
48 616 30 63

wew. 53

wew. 54


wew. 17

wew. 17

wew. 18

wew. 15


wew. 17

wew. 52

48 368 17 51

48 368 17 52

48 368 17 53

48368 17 65 kom. 664 481 280


48 368 17 63
Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 16.01.2019
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 03.10.2018
Dokument oglądany razy: 14 085