bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przedsiębiorstwa / Jednostki organizacyjne/ Komórki

Zakład Leczniczy I: Szpital

Jednostka organizacyjna:

Szpital, 27-100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4

Komórki organizacyjne:
1. Dział Chirurgiczny Ogólny – 28 łóżek
2. Dział Pediatrii – 18 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
3. Dział Wewnętrzny – 42 łóżka, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej
4. Dział Ginekologii i Położnictwa z opieką nad Noworodkiem (rooming – in) – 26 łóżek,
w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej, 14 łóżek dla noworodków, 2 inkubatory.
5. Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 3 łóżka, w tym 3 łóżka intensywnej opieki
medycznej, w tym 3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego
6. Blok Operacyjny z podległą Sterylizatornią
7. Izba Przyjęć
8. Apteka Szpitalna
10. Pracownia RTG
11. Pracownia USG
12. Pracownia Endoskopowa

Zakład Leczniczy II: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Jednostka organizacyjna:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4

Komórka organizacyjna:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 – 40 łóżek.

Zakład Leczniczy III: Zakład Opieki Zdrowotnej – Pogotowie Ratunkowe

Jednostka organizacyjna:

Zakład Opieki Zdrowotnej – Pogotowie Ratunkowe, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4

Komórki organizacyjne:
1. Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego.

Zakład Leczniczy IV: Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie Specjalistyczne

Jednostka organizacyjna:

Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie Specjalistyczne, 27 - 100 Iłża,

ul. Bodzentyńska 17 i ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4

Komórki organizacyjne (Poradnie Specjalistyczne):

1) Poradnia Chirurgii Ogólnej, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4,
2) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4,
3) Poradnia Alergologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17,
4) Poradnia Diabetologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4,
5) Poradnia Kardiologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4,
6) Poradnia Ginekologii - Położnictwa, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4,
7) Poradnia Dermatologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4,
8) Poradnia Zdrowia Psychicznego, 27 - 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17,
9) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4,
10) Poradnia Endokrynologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4,
11) Poradnia Neurologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4,
12) Poradnia Okulistyczna, 27 - 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17,
13) Poradnia Otolaryngologiczna, 27 - 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17,
14) (skreślony)
15) Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży, 27 – 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17,
16) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy, 27 – 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 (dla Poradni
Okulistycznej, Otolaryngologicznej, Alergologicznej, Zdrowia Psychicznego),
17) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy, 27 – 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 (dla Poradni Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Kardiologicznej,
Diabetologicznej, Endokrynologicznej, Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Lekarza Rodzinnego, Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej, Położnej Środowiskowo – Rodzinnej, Punktu Szczepień),
18) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy, 27 – 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 (dla Poradni Dermatologicznej, Gruźlicy i Chorób Płuc, Neurologicznej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej),
19) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy, 27 – 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 (dla Poradni Ginekologii – Położnictwa).

Zakład Leczniczy V: Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Jednostka organizacyjna:

Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17

Komórki organizacyjne: Zespół rehabilitacji ogólnoustrojowej, który dzieli się na:
1. Dział Fizjoterapii
2. Dział Kinezyterapii
3. Dział Masażu Leczniczego
4. Dział Hydroterapii.

Zakład Leczniczy VI: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Jednostka organizacyjna:

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 27 – 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4.

Komórki organizacyjne:

1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4
2. Poradnia lekarza rodzinnego, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4
3. Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki”
4. Poradnia położnej środowiskowo- rodzinnej, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4
5. Punkt szczepień, 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4
6. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4
7. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. 27 - 100 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4
8. Gabinet medycyny szkolnej – w siedzibie zadeklarowanej szkoły.Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 17.05.2018
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 17.05.2018
Dokument oglądany razy: 6 766