bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut jednostki

Tekst jednolity Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, uwzględniający zmiany wynikające
z Uchwały Nr 303/XXXII/2018 Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 23 marca 2018roku
w sprawie zmiany statutu
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej –
Szpital w Iłży

(pobierz plik)Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 17.05.2018
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 17.05.2018
Dokument oglądany razy: 5 252