bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana numerów

Telefony

Dział Wewnętrzny
Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

Sekretarka Medyczna
48 3856991

48 3856992

48 3856989

48 3856990
Dział Chirurgii Ogólnej
Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek
48 3856986

48 3856987

48 3856985
Dział Ginekologiczno-Położniczego z op. nad now (rooming-in)
Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

Dyżurka Pielęgniarek (noworodki)

Wypisy

Sala Porodów Rodzinnych

48 3856981

48 3856983

48 3856980

48 3856973

48 3856984

48 3856982

Dział Pediatrii
Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek
48 3856971

48 3856972

48 3856970
Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Gabinet Ordynatora / Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

48 3856960


48 3856961

Blok Operacyjny 48 3856988
Izba Przyjęć 48 3856950
Apteka 48 3856956
Laboratorium Analityczne 48 3856962
Bank Krwi 48 3856955
Pracownia Endoskopowa 48 3856954
Pracownia RTG 48 3856957
kom. 668494206
Pracownia USG 48 3856977
Sterylizatornia 48 3856966
Pielęgniarka Epidemiologiczna 48 3856958
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

Kierownik / Naczelna Pielęgniarka

Dyżurka Pielęgniarek

48 3856959


48 3856968

Zakład Opieki Zdrowotnej – Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie 48 3856967

Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie Specjalistyczne
Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Ginekologii – Położnictwa

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Neurologiczna

Porania Okulistyczna

Poradnia Otolaryngologiczna

48 3856974

48 3856974

48 6163063

48 3856975

48 3856975

48 3856975

48 3856976

48 3856978

48 3856978

48 6163063

48 6163063

48 6163063

48 6163063

Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Rejestracja

Kinezyterapia

486163063 lub 48 6163175 wew. 26
wew. 27
Pracownicy administracyjni, ekonomiczni, techniczni, gospodarczy

Centrala

Dział Finansowo-Księgowy (płace)

Dział Finansowo-Księgowy (Zastępca Głównego Księgowego/Kasa)

Dział Służb Pracowniczych

Radca Prawny

Stanowisko pracy ds. organizacyjnych

Stanowisko pracy ds. obronnych, ochrony inf. niejawnych i p/poż

Stanowisko pracy ds. BHP

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych

Dział Analiz, Statystyki Medycznej i Marketingu

Dział Obsługi Techniczno-Administracyjnej

Zaopatrzenie

Warsztat ElektrykówPomieszczenie do wydawania i przyjmowania bielizny

Sekcja Higieny

48 6163175,
48 6163063

wew. 53

wew. 54


wew. 17

wew. 17

wew. 18

wew. 15


wew. 52

wew. 52

48 3856951

48 3856952

48 3856953

483856965 kom. 664481280


48 3856963


48 3856979 kom.
662255382Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 11.01.2018
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 11.01.2018
Dokument oglądany razy: 13 112