bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.06.2022 22:55, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

DZP-06-2022 - Świadczenie usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Świadczenie usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne,
wytworzonych
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 125

5. Załącznik nr 3 Tajemnica przedsiębiorstwa

6. Załącznik nr 4 Oświadczenie o grupie kapitałowej

7. Załącznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy

Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 20.06.2022 22:55
Publikacja ostatniej zmiany: 20.06.2022 22:55
Dokument oglądany razy: 83
Podlega Ustawie