bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.04.2022 23:21, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: zła literka

DZP-03-2022 Sukcesywny zakup i dostawę leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

"DZP-03-2022 Sukcesywny zakup i dostawę leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży"

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty

4. Załącznik nr 1 do Formularza oferty _ Formularz cenowy

5. Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ

6. Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

7. Załącznik nr 4 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu

8. Załącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej

Identyfikator postepowania

Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 08.04.2022 23:21
Publikacja ostatniej zmiany: 08.04.2022 23:21
Dokument oglądany razy: 146
Podlega Ustawie