bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2020 17:54, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: wymagania ustawy prawo zamówień publicznych

DZP-01-2020 przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup i dostawę leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

DZP-01-2020 Przetarg nieograniczony na  sukcesywny zakup i dostawę leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży:

1.ogłoszenie o zamówieniu.

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3.Identyfikator postępowania.

4. Klucz publiczny.

5.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

6.Formularz cenowy-specyfikacja techniczna wersja edytowalna.

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

8. odpowiedzi na pytania wykonawców.

9.SIWZ po zmianach.

10. formularz cenowy specyfikacja techniczna wersja edytowalna.

Opublikował: SPZZOZ Szpital w Iłży
Publikacja dnia: 31.01.2020 17:54
Publikacja ostatniej zmiany: 13.02.2020 17:34
Dokument oglądany razy: 567
Podlega Ustawie