bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.08.2019 14:43, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: zostało opublikowane w dzienniku

DPZ/10/2019 - Zakup tomografu komputerowego 16 rzędowego ze stanowiskiem do iniekcji i stanowiskiem opisowym lekarskim wraz z adaptacją pomieszczeń pod jego montaż.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

W ramach Projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie

Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług

medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży

(sprzęt medyczny)”

w ramach

Osi Priorytetowej VI. „Jakość życia”

Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a209/18-00

1. Informacja o przesłaniu ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 29.08.2019 14:43
Publikacja ostatniej zmiany: 29.08.2019 14:43
Dokument oglądany razy: 627
Podlega Ustawie