bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.04.2019 12:37, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie odpowiedzi

Zakup:„Tomografu komputerowego 16 rzędowego ze stanowiskiem do iniekcji i stanowiskiem opisowym lekarskim”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zakup:„Tomografu komputerowego 16 rzędowego ze stanowiskiem do iniekcji i stanowiskiem opisowym lekarskim”

W ramach Projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie

Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług

medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży

(sprzęt medyczny)”

w ramach

Osi Priorytetowej VI. „Jakość życia”

Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a209/18-00

1. Ogłoszenie,

2. SIWZ,

3. Załącznik nr 2 JEDZ,

4. Identyfikator postępowania,

5. Klucz publiczny

6. Korespondencja z dnia 30.04.2019r.

7. Odpowiedzi na pytania z dnia 30.04.2019r

8. Odpowiedzi na pytania z dnia 09.05.2019r.

9. Załącznik nr 1 - Rzut i powierzchnia cz.1,

10. Załącznik nr 1 - Rzut i powierzchnia cz 2,

11. Załącznik nr 2 - Pismo z PGE,

12. Zmodyfikowany SIWZ,

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 17.04.2019 12:37
Publikacja ostatniej zmiany: 09.05.2019 16:37
Dokument oglądany razy: 604
Podlega Ustawie