bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.04.2019 13:53, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zmian

Zakup: „Sprzętu medycznego”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zakup:
„Sprzętu medycznego”

W ramach Projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie
Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług
medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży
(sprzęt medyczny)”
w ramach
Osi Priorytetowej VI. „Jakość życia”
Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020
Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a209/18-00

1. Ogłoszenie,

2. SIWZ,

3. Załącznik nr 2 JEDZ,

4. Identyfikator postępowania,

5. Klucz Publiczny.

6. Korespondencja z dnia 26.04.2019r.

7. Indentyfikator postępowania,

8. Nowy Klucz Publiczny

9. Odpowiedzi na pytania z dnia 30.04.2019r.

Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 24.04.2019 13:53
Publikacja ostatniej zmiany: 30.04.2019 09:16
Dokument oglądany razy: 551
Podlega Ustawie