bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ PRALNI SZPITALNEJ NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w SP ZZOZ Szpital w Iłży

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 28.02.2019 23:59

1. Ogłoszenie nr 502886,

2. SIWZ Roboty,

3. Specyfikacja techniczna POZ Iłża,

4. Dokumentacja projektowa do SIWZ.

Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 11.01.2019 13:56
Publikacja ostatniej zmiany: 11.01.2019 13:56
Dokument oglądany razy: 144
Podlega Ustawie