bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dzienniki Ustaw

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 197, poz.1172 j.t. ze zm.), informujemy, że Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem:

http://dziennikustaw.gov.plOpublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 20.07.2017
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 3 282