bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dostęp do informacji publicznych

Informacje publiczne będące w posiadaniu SP ZZOZ – Szpital w Iłży, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się:

na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782 j.t. ze zm.).
w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku jeżeli może być niezwłocznie udostępniona.

Informacja publiczna może być udostępniana:

w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych np. tablice ogłoszeń;
przez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wydrukowany i wypełniony wniosek prosimy przesłać:

1) pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Szpital w Iłży
Sekretariat Dyrektora
ul. Bodzentyńska 17
27-100 Iłża

2) faksem na numer:

48 616 31 75 wew 19

3) mailem:
sekretariat@szpitalilza.com.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 20.07.2017
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 4 104