bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dofinansowania

Uzyskane dofinansowania przez SPZZOZ - Szpital w Iłży


SPZZOZ - Szpital w Iłży uzyskał z Wojewódziego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010r. dofinansowanie na zadanie pod nazwą: "Termomodernizacja budynków "A,B,C,D" SPZZOZ Szpital w Iłży"

Numer umowy pożyczki 0138/10/OA/P z dnia 29.09.2010r. na kwotę 197,714,68 zł
Numer umowy dotacji 0208/10/OA/P z dnia 29.09.2010r. na kwotę 507,655,12 zł

Koszt ogólny -               1,032,077,74 zł - 100%
w tym środki:
WFOŚiGW -                    705,369,80 zł    - 68,35%
własne beneficjenta - 326,707,94zł     - 31,65%


ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH, DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ WYTWARZANIA I UDOSTĘPNIANIA E-USŁUG DLA PACJENTÓW

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach priorytetu II "Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacja o projekcie:
Celem strategicznym realizacji projektu „Środowisko teleinformatyczne SP ZZOZ w Iłży dla gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych medycznych, dokumentacji medycznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wytwarzania i udostępniania e-usług dla pacjentów” jest zwiększenie dostępności drogą elektroniczną do świadczeń medycznych oraz poprawa jakości usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży świadczonych przez Szpital poprzez:
• wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych,
• rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli,
• użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji (e- administracja).
Dodatkowym wpływem projektu na otoczenie będzie rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej (portal, rejestracja on-line, PIAP) oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarze województwa mazowieckiego.

Dofinansowanie projektu:

EFRR 2 316 98 4,82 PLN

wkład własny 408 879,68 PLNOpublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 20.07.2017
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 5 579