bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zatrudnieniu

07.03.2018

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży zatrudni:

Inspektora ds. zamówień publicznych

Wymagane wykształcenie: wyższe lub średnie w odpowiednim zawodzie oraz doświadczenie

na tym stanowisku.

Wymagania dodatkowe - znajomość przepisów:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),

- ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.

z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

- umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi poczty elektronicznej, edytora tekstów

WORD, posługiwania się Internetem.

Mile widziane studia podyplomowe z zamówień publicznych.

Kontakt: SP ZZOZ – Szpital w Iłży

tel. (048) 616-31-75 wew. 17

Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 07.03.2018

Dokument oglądany razy: 361
« inne aktualności