bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Aktualności

...

Pokaż aktualności z roku:

DZP-ZO-08-2021 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Samodzielnego

18.05.2021

Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i papierniczych dla SPZZOZ Szpitala w Iłży - wszystkie dokumenty dot. tego postępowania zostały umieszczone w zakładce PRZETARGI - NIE PODLEGAJĄCE USTAWIE. Termin składania ofert upływa 25.05.2021 r. o godz. 10:00

Świadczenie usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i inn

04.05.2021

Szanowni Państwo, wszystkie dokumenty dotyczące przetargu pn. Świadczenie usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zamieszczone są w zakładce PRZETARGI - PODLEGAJĄCE USTAWIE. Termin nadsyłania ofert do dnia 13.05.2021 r. do godziny 10:00.

DZP-02-2021 Modernizacja instalacji tlenowej poprzez zakup, wymianę i montaż nowego zbio

23.04.2021

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania przetargowego o nr DZP-02-2021 Modernizacja instalacji tlenowej poprzez zakup, wymianę i montaż nowego zbiornika na ciekły tlen o pojemności 6m3 wraz nową parownicą dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży na  zostały zamieszczone w zakładce Przetargi - podlegające ustawie. Termin nadsyłania ofert do 30.04.2021 do godziny 10:00.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

14.04.2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Modernizacja instalacji tlenowej poprzez zakup, wymianę i montaż nowego zbiornika na cie

09.04.2021

Wszystkie materiały dotyczące przetargu na modernizację instalacji tlenowej poprzez zakup, wymianę i montaż nowego zbiornika na ciekły tlen o pojemności 6m3 wraz nową parownicą dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłżyznajdują się w zakładne Przetargi-podlegające ustawie. Termin nadsyłania ofert upływa 21 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00.

Opracowanie i złożenie wniosku w systemie - Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w

29.03.2021

Szanowni Państwo, wszystkie materiały dotyczące zapytania ofertowego na Opracowanie i złożenie wniosku w systemie - Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) na potrzeby projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży znajdują się w zakładce Przetargi/nie podlegające ustawie. Termin składania ofert upływa 7 kwietnia 2021 r. o godz.: 11:00.

DZP-ZO-05-2021 Zakup paliw dla potrzeb SPZZOZ Szpital w Iłży

09.03.2021

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania DZP-ZO-05-2021 Zakup paliw dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży są zamieszczone w zakładce Przetargi-nie podlegające ustawie. Termin nadsyłania ofert upływa 22 marca 2021 r. o godzinie 12:00.

DZP-ZO-04-2021 Świadczenie usługi stałej obsługi systemu informatycznego Samodzielnego

04.03.2021

Wszystkie dokumenty dotyczące zapytania ofertowego DZP-ZO-04-2021 Świadczenie usługi stałej obsługi systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej są zamieszczone w zakładce Przetargi - nie podlegające ustawie. Termin nadsyłania ofert upływa 12 marca 2021 r. o godzinie 12:00.

DZP-ZO-03-2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych dla potrzeb SPZZOZ Szpital w Iłży

25.02.2021

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania umieszczone są w zakładce Przetargi - nie podlegające ustawie. Termin składania ofert upływa w dniu 5 marzec 2021 r. o godz: 12:00.

DZP-ZO-02-2021 Zakup i dostawa narzędzi laparoskopowych dla potrzeb SPZZOZ Szpital w Ił

24.02.2021

Szanowni Państwo, wszystkie materiały dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę narzędzi laparoskopowych dla potrzeb SPZZOZ Szpital w Iłży znajdują się w zakładce Przetargi/nie podlegające ustawie. Termin składania ofert upływa 4 marca 2021 r. o godz.: 12:00.

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej dla potrzeb Samodzielnego Pu

09.02.2021

Wszystkie materiały dotyczące tego postępowania zamieszczone zostały w zakładce przetargi-nie podlegające ustawie. Termin składania ofert upływa 16 lutego 2021 o godz.12:00.Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 20.07.2017
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 75 725