bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...

Pokaż aktualności z roku:

Zatrudnimy ratowników medycznych - kierowców uprzywilejowanych

17.05.2019

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży zatrudni ratowników medycznych -
kierowców pojazdów uprzywilejowanych do pracy w Transporcie Sanitarnym
.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
Telefon: 48 616 31 75 wew. 17 lub
668221994. Adres e-mail: kadry@szpitalilza.com.pl

SPZZOZ - Szpital w Iłży zatrudni lekarza - specjalistę alergologii.

14.05.2019

SP ZZOZ - Szpital w Iłży zatrudni
w Poradni Alergologicznej lekarza – specjalistę alergologii.

Wymagane kwalifikacje: zgodnie z wymogami NFZ.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Zainteresowanych prosimy o kontakt: e-mail: kadry@szpitalilza.com.pl tel. 048 616 31 75 wew. 17 lub 668 221 994

Korespondencja z dnia 30.04.2019r. dot. zakupu" Tomografu komputerowego 16-rzędowego ..."

30.04.2019

Zakup:„Tomografu komputerowego 16 rzędowego ze stanowiskiem do iniekcji i stanowiskiem opisowym lekarskim”

Korespondencja z dnia 30.04.2019r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.04.2019r.

Ogłoszenie o przetargu

24.04.2019

Zakup "Sprzętu medycznego"

W ramach Projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie

Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług

medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży

(sprzęt medyczny)”

w ramach

Osi Priorytetowej VI. „Jakość życia”

Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a209/18-00

Ogłoszenie o przetargu

17.04.2019

Zakup:„Tomografu komputerowego 16 rzędowego ze stanowiskiem do iniekcji i stanowiskiem opisowym lekarskim”

W ramach Projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie

Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług

medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży

(sprzęt medyczny)”

w ramach

Osi Priorytetowej VI. „Jakość życia”

Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a209/18-00Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 20.07.2017
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 46 298