bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Komisje i komitety

W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży funkcjonują następujące Komisje, Komitety i Zespoły:


I. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w składzie:
1. lek. Mirosław Popiołek specjalista chorób wewnętrznych, specjalista organizacji ochrony zdrowia, medycyna społeczna - przewodniczący,
2. mgr Bożena Złotnik specjalista ds. epidemiologii – członek,
3. mgr Maria Chmielnicka Koordynator ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa – członek,
4. mgr Elwira Zawidzka specjalista ds. mikrobiologii - członek.

II. Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych w składzie:
1. lek. Mirosław Popiołek – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
2. mgr Maria Chmielnicka – Koordynator ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa, K-k Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
3. mgr Joanna Stępień - Jurkowska – Kierownik Apteki Zakładowej,
4. dr n. med. Jan Pedowski – p.o. Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej,
5. lek. Władysław Maroszyński – p.o.Ordynator Oddziału Gin. – Poł z op. nad now., Kierownik Bloku Operacyjnego,
6. lek. Mirosław Wojciechowski – p.o. Ordynator Oddziału Wewnętrznego,
7. lek. Marianna Pedowska – z-ca Ordynatora Oddziału Pediatrii,
8. lek. Henryk Sikora – Starszy asystent, specjalista anestezjologii i reanimacji,
9. lek. Karol Jankowski – Lekarz medycyny pracy ,
10. mgr Bożena Złotnik – Specjalista ds. epidemiologii,
11. Ryszard Zychla – Kierownik Działu Obsługi Techniczno-Administracyjnej.


III. Zespół współpracujący przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych:
1. Maria Chmielnicka – Koordynator ds. pielęgniarstwa i położnictwa,
2. Bożena Złotnik – Pielęgniarka Epidemiologiczna,
3. Bożena Tusińska – Przedstawiciel Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych,
4. Ewa Kopciał – Przedstawiciel Samorządu Pielęgniarek i Położnych,
5. Zofia Pisarek – Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek w dziale Pediatrii,
6. Elżbieta Herman - Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek w dziale Wewnętrznym,
7. Danuta Sar - Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek w dziale Chirurgicznym Ogólnym,
8. Beata Sitarska – Pielęgniarka,
9. Lidia Piętak – Przedstawiciel Związków Zawodowych Położnych,
10. Teresa Głowacka - Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek w Dziale Ginekologiczno-Położniczym z opieką nad noworodkiem (rooming-in.).

IV. Zespół ds. Antybiotykoterapii w następującym składzie:
1. lek. Mirosław Popiołek – przewodniczący,
2. lek. Mirosław Wojciechowski- członek,
3. dr n. med. Jan Pedowski – członek,
4. lek. Władysław Maroszyński – członek,
5. lek. Robert Mazur – członek,
6. mgr Joanna Stępień – Jurkowska – członek,
7. mgr Maria Chmielnicka – członek,
8. lic. Bożena Złotnik – członek,
9. Elżbieta Herman – członek,
10. Danuta Sar – członek,
11. Teresa Głowacka – członek,
12. lic. Bożena Tusińska – członek,
13. Ewa Kopciał – członek,
14. Zofia Pisarek – członek.

V. Zespół Oceny Przyjęć w następującym składzie:
1. dr n. med. Jan Pedowski – przewodniczący,
2. lek. Katarzyna Kotowska – członek,
3. mgr Maria Chmielnicka – członek,
4. mgr Joanna Pionka – członek.

VI. Komitet Terapeutyczny w następującym składzie:
1. lek. Mirosław Wojciechowski – przewodniczący,
2. mgr Joanna Stępień-Jurkowska – sekretarz,
3. dr n. med. Jan Pedowski – członek,
4. lek. Władysław Maroszyński – członek,
5. lek. Henryk Sikora – członek.

VII. Zakładowa Komisja Świadczeń Socjalnych w następującym składzie:
1. lek. Mariusz Pająk – przewodniczący,
2. Barbara Koselska – członek,
3. Lidia Piętak – członek,
4. Ewa Burzyńska – członek,
5. mgr Joanna Krzyczkowska – członek,
6. Ryszard Zychla – członek.

VIII. Komisja ds. przyjmowania darowizn.
1. Lek. Mirosław Popiołek – przewodniczący,
2. mgr Ewa Domagała – z-ca przewodniczącego,
3. mgr Maria Chmielnicka – członek,
4. Ryszard Zychla – członek.

IX. Komisja sprawująca nadzór nad kształceniem podyplomowym lekarzy w następującym składzie:
1. dr n. med. Jan Pedowski – przewodniczący,
2. lek. Henryk Sikora – członek,
3. lek. Mirosław Wojciechowski – członek.

X. Komisja analizująca skuteczność leczenia w następującym składzie:
1. lek. Mirosław Wojciechowski - przewodniczący,
2. lek. Władysław Wojciech Maroszyński – członek,
3. lek. Stanisław Kozak – członek.

XI. Komisja analizująca przyczyny zgonów w następującym składzie:
1. lek. Stanisław Kozak – przewodniczący,
2. lek. Joanna Dąbrowska Jastalska - członek,
3. lek. Robert Mazur – członek,
4. lek Mirosław Popiołek – członek.

XII. Komisja ds. Ocen Pracowniczych, w składzie:
1. lek. Mirosław Popiołek - przewodniczący,
2. mgr Maria Chmielnicka - członek,
3. mgr Anna Bielecka – Kocjan - członek,
4. mgr Barbara Nowak - członek.Opublikował: Karol Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 18.07.2017
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 15.01.2015
Dokument oglądany razy: 4 521