bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Witamy na stronie ...


Dane

Nazwa jednostki SP-ZZOZ Szpital w Iłży
Rodzaj jednostka organizacyjna powiatu
Lokalizacja woj. mazowieckie - powiat radomski
Kod pocztowy 27-100
Miejscowość

Iłża, ul. Bodzentyńska 17

Kontakt / Sekretariat tel. (048) 368-17-00, fax (048) 368-17-19
e-mail: szrilza@szpitalilza.com.pl
Dyrektor Naczelny

Dyrektor
p.o. Joanna Pionka
tel. (048) 368-17-02
e-mail: szrilza@szpitalilza.com.pl;

Zastępca dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa :
Paweł Radwański
tel. (048) 616-30-63
e-mail: szrilza@szpitalilza.com.pl

Główny księgowy Ewa Domagała
tel. (048) 368-17-05
e-mail: ksiegowosc@szpitalilza.com.pl
p. o. Pielęgniarka Naczelna,

Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Agnieszka Pawłowska - Muc
tel. (048) 368-17-04
e-mail: amuc@szpitalilza.com.pl

Aktualności

DZP-ZO-08-2021 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Samodzielnego

18.05.2021

Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i papierniczych dla SPZZOZ Szpitala w Iłży - wszystkie dokumenty dot. tego postępowania zostały umieszczone w zakładce PRZETARGI - NIE PODLEGAJĄCE USTAWIE. Termin składania ofert upływa 25.05.2021 r. o godz. 10:00

Świadczenie usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i inn

04.05.2021

Szanowni Państwo, wszystkie dokumenty dotyczące przetargu pn. Świadczenie usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zamieszczone są w zakładce PRZETARGI - PODLEGAJĄCE USTAWIE. Termin nadsyłania ofert do dnia 13.05.2021 r. do godziny 10:00.

DZP-02-2021 Modernizacja instalacji tlenowej poprzez zakup, wymianę i montaż nowego zbio

23.04.2021

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania przetargowego o nr DZP-02-2021 Modernizacja instalacji tlenowej poprzez zakup, wymianę i montaż nowego zbiornika na ciekły tlen o pojemności 6m3 wraz nową parownicą dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży na  zostały zamieszczone w zakładce Przetargi - podlegające ustawie. Termin nadsyłania ofert do 30.04.2021 do godziny 10:00.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

14.04.2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegoOpublikował: SPZZOZ Szpital w Iłży
Publikacja dnia: 31.05.2021
Podpisał: Karol Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 26.05.2020
Dokument oglądany razy: 615 948